VÚB BANKA  

Klientsky event, Galicia Nueva 

Zážitkový event