VÚB BANKA  

Klientsky event, Grand Hotel Kempinski 

Zážitkový event