VÚB BANKA 

Klientsky event, Viedeň (AUT)

Zážitkový event