DUSLO 

Otvorenie úseku Čpavok 4 

Spoločenský event